Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met BorduurKoning zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt.

 • Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW.
 • De kosten voor versturen worden automatisch bijgeteld. Afhalen is eventueel ook mogelijk.
 • Prijzen die op deze website zijn genoemd zijn onder voorbehoud.
 • Let op: Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening, zal de borduur-opdracht worden uitgevoerd.
 • Heeft u een afwijkende naam met extra puntjes of streepjes, dit graag goed aangeven bij het "Opmerking veld".
 • GEEN ASCII KARAKTER toevoegen hartje, smiley, ster kies dan een borduurpatroon.
  Besteld u met uw mobiele telefoon (of tablet, iphone) kijk dan goed wat u doet, geen EMOTICONS toevoegen dat zijn geen letters.
 • Namen worden geborduurd zoals u heeft aan gegeven, HOOFDLETTERS en/of kleine letters in de door u gekozen lettertype, bij twijfel kunt u ons altijd bellen of mailen.

Betaling (3 mogelijkheden)

 • via IDEAL (NL). Uw betaling wordt automatisch afgerond na het afrekenen op de website.
 • via Overschrijving. Na uw bestelling ontvangt u per email een bevestiging. In deze bevestiging staat het bedrag dat u over kunt maken op het genoemde banknummer, onder vermelding van het bijbehorend bestel- of factuurnummer.
 • via MisterCash (BE) voor onze Belgische klanten (Bancontact)

De levering

 • Wij doen ons best om de bestellingen via de webshop, welke met IDEAL/ MisterCash zijn betaald, binnen 2 werkdagen bij u aan huis te hebben.
  Mocht het eventueel toch langer duren, wordt u hierover geïnformeerd. Uitzondering vakantie's, die altijd duidelijk staan aangegeven.
  Op de hoofdpagina staat vermeld wanneer er niet wordt geleverd, levering zal na de vakantie zijn.
  Kerst vakantie van 23 december 2019 tot 5 januari 2020
  Zomer stop van 6 juli 2020 tot 16 augustus 2020
 • Als u in de webshop bij de betaalmethode kiest voor de optie Overschrijving wordt u bestelling pas gemaakt als de betaling binnen is.
  Overschrijvingen dienen binnen 5 dagen zijn voldaan, anders wordt u bestelling geannuleerd.

Verzending

 • De BorduurKoning kan niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer de brievenbus pakket (via POSTNL) niet op de volgende datum-, of zelfs helemaal niet wordt geleverd.
 • BorduurKoning is niet aansprakelijk, als uw pakket niet de volgende dag- of helemaal niet wordt geleverd.
 • PostNL brievenbus pakket ontvangt u ook een pakket nummer, maar u hoeft er niet voor thuis te blijven, past door u brievenbus.
  BorduurKoning is niet aansprakelijk voor NIET geleverde brievenbus pakketten of pakketten, er kan dus geen schade op de BorduurKoning worden verhaald.

Privacy

 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door BorduurKoning gebruikt.
 • Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt voor uw bestellingen, wij zullen uw gegevens nooit misbruiken door deze aan derden te verstrekken.
 • Het door u geleverde materiaal wordt conform gemaakte afspraken ofwel retour gegeven aan het einde van de opdracht dan wel bewaard of vernietigd door BorduurKoning.

Niet tevreden

 • Gezien het unieke karakter van het borduren zijn de bestellingen na vervaardigen definitief en kan niet geruild of geretourneerd worden.
  Tenzij er door ons per ongeluk een fout is gemaakt, zoals het borduren van een verkeerde naam of iets dergelijks.
  Kleuren kunnen afwijken van de site, en de BorduurKoning is daar niet aansprakelijk voor.
  Ook als u iets koopt waar niet op geborduurd is kan niet worden geretourneerd. (uitzonderingen daargelaten)
 • Wij doen er alles aan onze producten in goede staat en geheel naar wens te borduren.
  Als er niet om een voorbeeld is gevraagd, kan er geen schade op de BorduurKoning worden verhaald.
 • BorduurKoning kan niet garanderen dat de kleuren die worden vertoond op de website exact overeenkomen met de kleuren van het uiteindelijk geleverde product,
  aangezien de kleurweergave op de website o.a. afhankelijk is van de kwaliteit van het beeldscherm van de klant. (foto's hebben ook soms een andere weergaven dan de werkelijkheid)
  Neem altijd contact met ons op als u iets in een bepaalde kleur geborduurd wilt hebben dan zoeken wij de kleur er voor u bij.
 • Heeft u speciale karakters in uw naam met extra puntjes of streepjes? Let op, want in bepaalde lettertypes staan de streepjes recht, of zijn de puntjes vierkant.
  Bij twijfel neem contact met ons op.
 • BorduurKoning is nimmer aansprakelijk voor verkleuring of pluizen en of loslaten van naden, drukkers en ritsen, en voor het loslaten van borduurwerk als het product gebruikt is.
  Heeft u iets verkeerd besteld neem dan binnen 2 uur contact met ons op via de mail dan maken wij het correct voor u.
  Wij nemen geen goeden terug waarop er door u toedoen fout is besteld.
 • Wij nemen geen producten retour, u mag u product altijd houden als wij u iets nieuws sturen door onze fout.

Overmacht

 • Indien BorduurKoning door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 • Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.
 • Indien de overmacht toestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade) vergoeding.

Afwikkeling van geschillen

 • Op alle overeenkomsten met BorduurKoning is het Nederlands recht van toepassing.
 • Indien BorduurKoning aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Voor indirecte schade is BorduurKoning nimmer aansprakelijk.

Eigendomsvoorbehoud

 • BorduurKoning blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment van de koopprijs volledig is voldaan.
  Deze mogen dan ook niet aan derde worden verstrekt zolang de betaling niet is voldaan. (alleen voor bedrijven)

Acceptatie algemene voorwaarden

 • Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de hierboven genoemde voorwaarden.
 • Copyright 2019 © BorduurKoning, Alle rechten voorbehouden.
 • Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BorduurKoning materiaal dat zich op de BorduurKoning websites bevindt, of dat op een met de BorduurKoning websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.
  Als u WEL foto's van de BorduurKoning op uw site heeft staan en wij hebben dat geconstateerd, zal u aansprakelijk worden gesteld en zal er gepaste actie worden ondernomen. Wij doen hier altijd aangifte van.